اخبار

رشته «الکتروتکنیک» به رشته های هنرستان اضافه شد.

سال تحصیلی آینده هنرستان شهید بهشتی در کنار رشته‌های الکترونیک، شبکه و نرم افزار و حسابداری، رشته کاربردی «الکتروتکنیک» را نیز ارائه خواهد کرد. هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با مبانی برق، اصول اندازه‌گیری الکتریکی، سیم‌کشی ساختمان، برق صنعتی، ماشین‌های الکتریکی، اصول اندازه‌گیری AC و DC، مدارهای الکتریکی، طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای فشار …

رشته «الکتروتکنیک» به رشته های هنرستان اضافه شد. ادامه »