بازدید سرپرست محترم آموزش و پرورش خمام

سرپرست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان خمام جناب آقای خوانچه‌سپهر به همراه معاون پشتیبانی آقای مغبون از زمین چمن و کارگاه‌های هنرستان شهید بهشتی بازدید به عمل آوردند.

تجهیز کارگاه الکترونیک به ۸ دستگاه کامپیوتر

با توجه به نیاز مبرم رشته الکترونیک به کامپیوتر جهت استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی این رشته و همچنین ترافیک بالای استفاده از سایت‌های کامپیوتر هنرستان توسط همه رشته‌ها، تصمیم بر این شد تا با کمک تجهیزات موجود و خرید قطعات موردنیاز، کارگاه الکترونیک هنرستان به ۸ دستگاه کامپیوتر تجهیز شود.

بازدید کارشناس محترم اداره کل

جناب آقای مهندس داداشی کارشناس فنی و حرفه‌ای اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان از کارگاه‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته در هنرستان شهید بهشتی بازدید به عمل آوردند.

تعریض و تجهیز کارگاه سیم‌پیچی

جهت مدیریت بهتر فضای سوله الکتروتکنیک، دیواره‌های درون این سوله جابجا شده و کارگاه سیم‌پیچی تعریض و سپس تجهیز شد. به این ترتیب دو پایه همزمان قادر به استفاده از فضای کارگاهی می‌باشند.