راهپیمایی دانش‌آموزان هنرستان شهید بهشتی شهرستان خمام در حمایت از مردم مظلوم غزه

مدیریت، کارکنان و دانش‌آموزان هنرستان شهید بهشتی در اجتماع بزرگ روز شنبه مردم شهرستان خمام و در راهپیمایی حمایت از کودکان مظلوم غزه و حمایت از گروه‌های مقاومت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی شرکت کردند.