این ویدیو توسط آقای مرتضی حیدری پور هنرجوی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار ساخته شده و در آن به معرفی رشته کامپیوتر و بازار کار آن پرداخته است.

با تشکر از آقای مهندس روحی هنرآموز محترم کامپیوتر که آقای حیدری پور را در ساخت این کلیپ راهنمایی کردند.