سال تحصیلی آینده هنرستان شهید بهشتی در کنار رشته‌های الکترونیک، شبکه و نرم افزار و حسابداری، رشته کاربردی «الکتروتکنیک» را نیز ارائه خواهد کرد. هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با مبانی برق، اصول اندازه‌گیری الکتریکی، سیم‌کشی ساختمان، برق صنعتی، ماشین‌های الکتریکی، اصول اندازه‌گیری AC و DC، مدارهای الکتریکی، طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای فشار ضعیف، سیم‌پیچی انواع موتورهای الکتریکی، تعمیر لوازم برقی خانگی و … آشنا می‌شوند