جلسه شورای هنرستان فنی و حرفه‌ای شهید بهشتی خمام با حضور مدیریت، معاونین، نماینده دبیران و رئیس انجمن اولیا برگزار گردید. در این جلسه آقای زینالی مدیر هنرستان در خصوص فعالیت‌های انجام شده جهت مدیریت بیماری کرونا و برگزاری حضوری کلاس‌ها مواردی را ذکر کردند و به کمبودهای موجود در خصوص تهیه تجهیزات موردنیاز رشته‌ها اشاره کردند. سپس هریک از حضار به ذکر پیشنهادات خود پرداختند.