باتوجه به آغاز سال تحصیلی جدید و لزوم برگزاری حضوری کلاس های تخصصی هنرستان به صورت تدریجی و آشنایی بیشتر هنرجویان جدیدالورود با هنرآموزان محترم و شرایط رشته ها، جلسات تخصصی به تفکیک پایه و رشته با حضور کادر هنرستان، هنرآموزان محترم، اولیا و هنرجویان عزیز در هنرستان برگزار گردید.